Teenused

Euroopa Liidu struktuurifondide taotlusprojektide juhtimine

Logistikaprojektide kavandamine ja elluviimine

Juhtimisteenus
Teenus sisaldab kokkulepitud mahus ja ajavahemikul vastutust
ettevõtte tegevuse juhtimisel juhatuse/tegevjuhi tasemel.

Saneerimiskavade koostamine ja elluviimine
Omanike/tegevjuhtkondade tulemuseesmärkidele tugineva tegevuskava väljatöötamine ning realiseerimine kokkulepitud
tähtaegadel ja tingimustel.

Mitmesuguste seisundianalüüside läbiviimine
Võimalik analüüsida firmade majanduslikku seisundit
(s.h mitmesugused riskid, maksevõime, üldmajanduslik seisund jms.)

Ettevõtete grupi (kontserni) ühtsete toimimismudelite väljatöötamine
ja rakendamine

Kontsernilaadse ülesehitusega seotud ettevõtete efektiivsusele
suunatud sisereeglistiku loomine ja kehtestamine

Konkreetsete firma tegevusjuhiste väljatöötamine ja rakendamine
Mitmesuguste firma oluliste reeglistike (s.h palga- ja
motiveerimissüsteemid; juhtimisinfo- ja finantsplaneerimise
süsteemi korrastamine; tulemusüksuste loomine ja kulude juhtimise
süsteemi sisseseadmine jms.)
 
 
Kadaka pst. 39, 10912 Tallinn, tel: 5033028, tel: 5047859 www.puskai.ee